• ban pha gia
 • Trang chủ  /  Giới thiệu  /  Sứ mệnh - Tầm nhìn

  SỨ MỆNH - TẦM NHÌN - CÁC GIÁ TRỊ ĐỀ CAO

  Sứ mệnh:

    Đem lại cho khách hàng những giải pháp công nghệ tiên tiến và hiệu quả nhất.

  Tầm nhìn:

    Trở thành nhà phân phối các sản phẩm kỹ thuật số hàng đầu Việt Nam.

  Các giá trị đề cao:

    Là doanh nghiệp hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, luôn đề cao đạo đức kinh doanh và hướng tới sự phát triển bền vững, lâu dài nên những giá trị công ty luôn khuyến khích bao gồm:

  - Trách nhiệm.

  - Chân thành & cởi mở.

  - Công bằng.

  - Sáng tạo.